CONVOCATORIA CONCURSO RECAUDADOR

PUBLICACIÓN BASES RECAUDADOR EN BOP BOE-A-2022-3064 28-02-2022 recaudador ANEXO I CONCURSO TRASLADOS RECAUDADOR PUBLICACIÓN LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS EN BOP PUBLICACIÓN LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS ADMITIDOS ANUNCIO VALORACIÓN PROVISIONAL MÉRITOS MODELO SOLICITUD...

PROVISIÓN, CONCURSO TRASLADOS 2 PUESTOS RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CARRERA, ESCALA ADMÓN. ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICO SUPERIORES, CATEGORÍA TAE Y SUBGRUPO A1

Publicación Bases BOP:BOP Nº 14 DE 22 DE ENERO DE 2021 Publicación Bases BOA:BOA Nº 27 de 9 febrero 2021 TAE Publicación extracto BOE:BOE-A-2021-3795 Solicitud Anexo I:ANEXO I CONCURSO TRASLADOS PUESTOS TAE Lista provisional admitidos/excluidos y designación miembros...